Østre Linje er spesialister innen arkitektur, landskap, urbanisme og regulering, og legger vekt på en sterk sammenheng mellom landskap og arkitektur i alle våre prosjekter. Bærekraft er naturlig integrert i prosjektets funksjon og arkitektur, tilpasset omgivelsene og ivaretatt fra idéfasen til bygget er i bruk.