Ostre Linje Ostre Linje
 
Christina Wang Sletner

Christina Wang Sletner

Interiørarkitekt MNIL 

Christina Wang Sletner er utdannet interiørarkitekt (MNIL) ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Oslo / Kunsthøgskolen i Oslo, januar 2005. Hun har lang og bred erfaring fra tidligere arbeidsgiver. Christina har blant annet jobbet med større kulturbygg, kontorprosjekter av ulik størrelse, skolebygg og bolig. Har erfaring med å jobbe i alle faser, alt fra mulighetsstudie til detaljprosjekt, byggeoppfølging av rehabilitering og nybygg. Som interiørarkitekt er fokusområdet å skape gode og sammensatte rom der alle elementer er viktige for prosjektets resultat; planløsning, materialitet og volum.

 

Christina ble ansatt hos oss oktober 2016