Ostre Linje Ostre Linje
 
Eneboliger, Fridas vei A

Kambo, Moss

 

Prosjekttype: Enebolig- Prosjektering og ansvarlig søker

Oppdragsgiver: Sjøhagen Bolig AS

Størrelse: 5 eneboliger a`180 m2 (BRA)

Byggeår: 2013 - pågående

Kategori: Arkitektur, Landskap

Reguleringsforslaget består av to hovedelement: bebyggelse og grønnstruktur. 

Bebyggelsen består av to hovedtyper; en lineært plassert bebyggelse som følger hovedretningen i terrenget og retningen på Fridas vei. Linjene i denne bebyggelsen tar også opp i seg hovedlinjene i nabolagets bebyggelse. Den andre boligtypen følger retningen på den nye atkomstveien som er planlagt.

 

Plassering og utforming av feltet har oppstått etter en grundig kartlegging av kvaliteter på området, og hvor god terrengtilpasning har vært avgjørende for konseptet. 

 

I Fridas vei er det totalt 5 eneboliger som ligger etter hverandre. Boligen er prosjektert for å tilpasses terrenget og går over 3 plan. Øverste etasje har utgang til en stor terasse og med flatt tak gir det tak over uteplassen. Boligenes utforming og plassering skalper private og usjenerte oppholdsoner både ute og inne.