Ostre Linje Ostre Linje
 
Leiligheter, Elgtråkket

Blystadlia, Rælingen

Prosjekttype: Detaljregulering, skisseprosjekt og forprosjekt

Oppdragsgiver: ROBU AS

Status: Pågående

Størrelse: ca. 4500 m2 (bygg) 13.5 daa (planområde)

Kategori: Landskap, Arkitektur og Interiør

Boligblokken er plassert på tomten for å gi best mulig kvalitet til leilighetene og samtidig utnytte tomten optimalt. Vi har tatt hensyn til tomtens terreng, hvordan bevare landskapet og hvordan unngå å skygge for nabobebyggelse.

 

Bygget er i plan formet som en «V» for å tilpasses terreng, utnyttelsesgraden og antall leiligheter. Bygget er plassert mot vest, i riktig retning i forhold til utsikt og sol, og med god avstand til eneboligene i Harastien.

 

Det etterstrebes et uttrykk som tilnærmer seg omkringliggende småhusbebyggelse. Det resulterer i et repeterende mønster av balkonger som knytter seg til hver leilighet. Balkongene som visuelt uttrykker seg som bokser, avsluttes som byggets høyeste punkt. Videre plasseres balkongene med tanke på et luftig utrykk og en nedtrappende effekt, som møter skalaen til eksisterende bebyggelse. Det er ønskelig å benytte treverk i arkitektoniske elementer og volum i kombinasjon med teglstein. Treverk vil gi bygget en mildere karakter samtidig som det gjenspeiler materialbruken i området.

 

Bygget består av 39 leiligheter i varierende størrelse med gjennomsnittlig areal er på ca. 80 m2. Leilighetene varierer fra ca. 45 m2 - ca. 120 m2.

Området er godt utnyttet, samtidig har prosjektet romslige uteoppholdsareler. Et bekkesig og et vannspeil er sentrale element i uteanlegget.