Ostre Linje Ostre Linje
 
Spydeberg park 

Spydeberg

Prosjekttype: Detaljregulering

Oppdragsgiver: Pinski Svarstad As

Status: Pågående

Kategori: Landskap

Planen viser en fortetting i Spydeberg sentrum mellom Stasjonsgata og idrettsanlegget. Det ble regulert til blokkbebyggelse for å muliggjøre oppføring av 5 leilighetsbygg i varierende høyder. Det kombinerte formålet langs Stasjonsgata videreføres, slik at både bolig-, forretning- og kontorfunksjon kan finne sted.

 

Opparbeidelse av grøntanlegg og innpassing av en gjennomgående gangforbindelse fra Stasjonsgata til idrettsanlegget knytter området sammen. Planen muliggjør etablering av maksimum 95 boenheter.