Ostre Linje Ostre Linje
 
Villskog gårdstun

Våler

 

Prosjekttype: Skisseprosjekt

Oppdragsgiver: Privat

Størrelse: Ca. 10 000 m2

Prosjektperiode: 2018

Kategori: Landskap, arkitektur

Gården Villskog er overtatt av nye eiere som ønsker å tilpasse gården til deres bruk.

 

På bolighuset ønsker de blant annet å endre planløsning flytte inngangsparti. De ønsker å gjøre eksisterende garasje om til kontor, og bygge ny garasje for å danne et mer tradisjonelt tun. Midt på tunet plantes et tuntre, og utenfor huset defineres et stort areal som inngjerdet hage, med frukttrær og stauder.

 

Adkomstveien flyttes for å gi følelsen av å komme inn hovedveien, rett inn på tunet. Dette vil gjøre tunet triveligere og hagen større. En allé fungerer som velkomstportal.